uusiutuva luonnonvara

by a-kh

Turvetuotannon ylläpitämisestä on tehty kepussa elämän ja kuoleman kysymys, joka vain osoittaa, kuinka huolissaan puolue on kannatuksensa hupenemisesta, poliittisen ehtoonsa kajastamisesta ja poliittisista möhläyksistään.

Puolueen puheenjohtajuus ei pätevöitä valtiovarainministeriksi eikä kulttuuriministeriksi. Matti Vanhanen oli kepulle tapeellinen pelastusrengas, virkamiesolemuksellaankin vakuuttava.

Annika Saarikko näyttää määrittelevän puoluejohtajuutensa, ministeriytensä ja puolueensa poliittisen tulevaisuuden turveteollisuuden ylläpidon kautta. Viimeisenä pelastuksenaan turpeentuottajat julistavat turvetta uudistuvana luonnonvarana. Uudistuvuus on tietysti totta, mutta jyrsityt suot eivät ennallistu vuodessa eivätkä edes sadassa.

On ihmetelty, että tiede- ja kulttuuriministeri leikkaa tieteestä satsatessaan turpeeseen.

Minun tietämyksessäni kivihiili tuottaa vähemmän päästöjä kuin turve. Jos Suomi aikoo mahdollisesti toteutuvalla hiilineutraaliudellaan pelastaa maailman ja jos poltettavaa ylimenokautena tarvitaan, niin poltettakoon mieluummin kivihiiltä kuin turvetta, jota jyrsimällä turmellaan suoluontojen lisäksi vesistöjä.