liikkeen suunta

by a-kh


Kun Mauno Koivistolta kysyttiin hänen kantaansa sosialismiin, hän sanoi olevansa bernsteiniläinen sosialisti ja totesi tätä löyhästi siteeraten, että tärkeämpää on liike kuin päämäärä.

Eduard Bernstein (1850-1932) oli saksalainen sosiaalidemokraatti, sosiaalidemokraattinen teoreetikko ja poliitikko, jota pidetään revisionismin isänä. Hänen mukaansa työväenliike tarvitsee lujat eettiset periaatteet eikä mitään utopistista kuvaa tulevaisuuden paratiisista, mistä syystä oikeiden periaatteiden ohjaama liike on tärkeämpi kuin jokin kuviteltu päämäärä.

Bernstein ei sinänsä halunnut hylätä sosialismia, vaan piti sitä eettisenä ihanteena, jolle oli löydettävissä filosofinen perustelu. Karl Marxin ja Friedrich Engelsin ns. tieteellisen sosialismin hän katsoi joutavan romukoppaan sen antamien epätosien ennustusten ja mielettömien toimintaohjeiden takia. Toisin kuin herrat olivat ennustaneet, ei työväestö kurjistunut, tuotanto vähentynyt eivätkä kapitalismin kuolinkouristukset alkaneet.

Meillä kansandemokraattisen liikkeen jäseniä, jotka eivät halunneet olla taistelevia kommunisteja, nimiteltiin taistolaisten taholta halveksivasti revareiksi ja reppareiksi.

Mainokset